Zostań członkiem


Jeśli chcesz do nas dołączyć, masz do wyboru dwie możliwości:

  • członkostwo zwyczajne – masz wszystkie prawa, płacisz składki,
  • członkostwo wspierające – masz ograniczone prawa, nie masz prawa głosu, nie płacisz składek.

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Członek zwyczajny ma wszystkie prawa w Stowarzyszeniu, opłaca również comiesięcznie składki. Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków zwyczajnych można znaleźć w statucie SPF.

Członkostwo wspierające

Członek wspierający działa w formie wolontariatu. Może nim zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia. Tak samo jak w przypadku członków zwyczajnych, decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Członkowie wspierający nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu, jednak w swoich działaniach mogą powoływać się na Stowarzyszenie w zakresie i w czasie określonym przez Zarząd.

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków wspierających można znaleźć w statucie SPF.

Wstąpienie do Stowarzyszenia

Naszym członkiem może zostać każda osoba fizyczna – obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna.

Aby wstąpić do Stowarzyszenia, musisz wypełnić 2 dokumenty (deklaracja bez ankiety nie będzie rozpatrywana):

i dokonać wpłaty składek minimum za pierwsze pół roku z góry na konto 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001. Wysokość składek to 12 zł miesięcznie (po pół roku członkostwa kolejne składki można opłacać co miesiąc). W tytule przelewu proszę napisać: „imię i nazwisko, składki za okres…”

Deklaracja to dokument potwierdzający Twoją chęć wstąpienia do Stowarzyszenia. Właśnie tam należy wskazać, czy chcesz zostać członkiem zwyczajnym czy też członkiem wspierającym.

W ankiecie określasz, jakie działania na rzecz Stowarzyszenia będziesz wykonywać. Przy wybranych opcjach wystarczy postawić krzyżyk. Na końcu ankiety znajduje się także miejsce na inne pomysły – podziel się z nami swoją kreatywnością!

Dokumenty można wysłać na dwa sposoby:

  • pocztą elektroniczną,
  • pocztą tradycyjną.

Jeśli wybierzesz pocztę elektroniczną, wypełnione dokumenty i potwierdzenie wpłaty wyślij na adres mailowy Stowarzyszenia: zarzad@fretek.org

Jeżeli wybierzesz pocztę tradycyjną, wypełnione dokumenty wyślij na adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
ul. Adama Mickiewicza 18a m. 4
01-517 Warszawa

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo wysłać poniższe oświadczenie podpisane przez opiekunów:

Wyrażam zgodę na wstąpienie mojej córki/mojego syna ……………… do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek.

Po odnotowaniu wpłaty składek Zarząd wydaje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek i przesyła ją mailowo (lub listownie). Wraz z decyzją otrzymasz dostęp do forum.

Składki liczymy od miesiąca dołączenia.

Osoby, które chcą otrzymać legitymację członkowską, powinny przesłać elektronicznie zdjęcie legitymacyjne i wpłacić dodatkowo 10 zł jako koszt wyrobienia i przesyłki legitymacji. W tytule przelewu należy wpisać „na legitymację”.