Kontakt


Fretkowa Akcja Adopcyjna

Siedziba (dane do wystawienia faktury)

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
ul. B. Chrobrego 51/5
80-423 Gdańsk
KRS 0000332718
REGON 220830406
NIP 9571023163

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
ul. Adama Mickiewicza 18a m. 4
01-517 Warszawa

Dane kontaktowe

Telefon alarmowy: +48 883 324 684
E-mail: zarzad@fretek.org

Dane do przelewu

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
Nr konta (wpłaty krajowe): 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001
Nr konta (wpłaty zagraniczne): IBAN PL 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001
SWIFT VOWAPLP1

Zarząd

Gabriela Abramczuk – Prezeska Zarządu
Joanna Andrusiewicz – Wiceprezeska Zarządu
Sylwia Dobek – Skarbniczka