Chcę poprowadzić dom tymczasowy


Domy Tymczasowe dla oddanych lub porzuconych fretek powinny być miejscem, gdzie  zwierzęta znajdą spokój, właściwą opiekę medyczną i człowieka gotowego poświęcić im swój czas.

Osoba prowadząca Dom Tymczasowy musi umieć nauczyć fretkę, często od nowa, właściwych relacji z człowiekiem – dotyczy to szczególnie fretek gryzących, które wyniosły złe doświadczenia z wcześniejszego życia. Fretkę należy także nauczyć jedzenia pokarmu odpowiedniego dla jej stanu zdrowia, używania kuwety i innych zachowań potrzebnych do znalezienia stałego domu i szczęśliwego współżycia z ludźmi. Prowadzenie domu tymczasowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale jeszcze większą satysfakcją.

 Wymagania dotyczące Domów Tymczasowych

  • osoba prowadząca dom tymczasowy musi być pełnoletnia
  • mieć doświadczenie w opiece nad fretkami
  • w domu musi być możliwość oddzielenia fretek adopcyjnych od własnych i innych zwierząt (minimum osobne klatki bez możliwości kontaktu zwierząt ze sobą)
  • możliwość dojazdu do lekarza weterynarii (samodzielnie lub transportem publicznym)

Każdy Opiekun Tymczasowy pozostaje w kontakcie z osobami, które służą mu doświadczeniem i wsparciem –  Koordynatorem Regionalnym Fretkowej Akcji Adopcyjnej i Koordynatorem Domów Tymczasowych.