Nasze działania:

WSPARCIE

kg pomocy przekazanej naszym
ukraińskim przyjaciołom podczas wojny

ADOPCJE

fretek wyadoptowanych
do nowych domów w 2022 roku

WIRTUALNE ADOPCJE

fretek objętych programem
Wirtualnych Adopcji w 2022 roku

Nasi Partnerzy: