O Nas


Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek jest organizacją pozarządową, która zajmuje się niesieniem pomocy fretkom w potrzebie.

Pracujemy pro bono w oparciu o wolontariat członków organizacji.

Działamy intensywnie, przede wszystkim prowadząc adopcje zwierząt. Pomagamy fretkom, które z różnych powodów straciły dach nad głową, zapewniamy troskliwą opiekę w domach tymczasowych i znajdujemy nowych opiekunów. Niejednokrotnie trafiają do nas zwierzęta chore, ranne i wycieńczone. Wiele z nich boi się kontaktu z człowiekiem. Potrzebują czasu i cierpliwości, zanim będą gotowe znów mu zaufać.

Włączamy się też w walkę z bezdomnością zwierząt, propagując sterylizację fretek.

Upowszechniamy wiedzę na temat fretek - uroczych i towarzyskich, ale przede wszystkim wymagających, zwierząt towarzyszących.

Prowadzimy działalność interwencyjną w ramach obowiązujących przepisów prawa, ujawniając przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom (w szczególności fretkom) oraz reprezentując prawa zwierząt wobec wymiaru sprawiedliwości.