Zostań członkiem


Jeśli chcesz do nas dołączyć, masz do wyboru dwie możliwości:

  • członkostwo zwyczajne – masz wszystkie prawa, płacisz składki,
  • członkostwo wspierające – masz ograniczone prawa, nie masz prawa głosu, nie musisz płacić składek.

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem otrzymania rekomendacji od aktywnego członka stowarzyszenia oraz akceptacji statutu Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Członek zwyczajny ma wszystkie prawa w Stowarzyszeniu, opłaca również comiesięcznie składki. Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków zwyczajnych można znaleźć w statucie SPF.

Członkostwo wspierające

Członek wspierający działa w formie wolontariatu. Może nim zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia. Tak samo jak w przypadku członków zwyczajnych, decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Członkowie wspierający nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu, jednak w swoich działaniach mogą powoływać się na Stowarzyszenie w zakresie i w czasie określonym przez Zarząd.

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków wspierających można znaleźć w statucie SPF.

Wstąpienie do Stowarzyszenia

Naszym członkiem może zostać każda osoba fizyczna – obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna.

Aby wstąpić do Stowarzyszenia, musisz wypełnić 2 dokumenty (deklaracja bez ankiety nie będzie rozpatrywana):

i dokonać wpłaty składek minimum za pierwsze pół roku z góry na konto 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001. Wysokość składek to 15 zł miesięcznie (po pół roku członkostwa kolejne składki można opłacać co miesiąc). W tytule przelewu proszę napisać: „imię i nazwisko, składki za okres…”

Deklaracja to dokument potwierdzający Twoją chęć wstąpienia do Stowarzyszenia. Właśnie tam należy wskazać, czy chcesz zostać członkiem zwyczajnym czy też członkiem wspierającym.

W ankiecie określasz, jakie działania na rzecz Stowarzyszenia będziesz wykonywać. Przy wybranych opcjach wystarczy postawić krzyżyk. Na końcu ankiety znajduje się także miejsce na inne pomysły – podziel się z nami swoją kreatywnością!

Dokumenty można wysłać na dwa sposoby:

  • pocztą elektroniczną,
  • pocztą tradycyjną.

Jeśli wybierzesz pocztę elektroniczną, wypełnione dokumenty i potwierdzenie wpłaty wyślij na adres mailowy Stowarzyszenia: zarzad@fretek.org

Jeżeli wybierzesz pocztę tradycyjną, wypełnione dokumenty wyślij na adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
ul. Adama Mickiewicza 18a m. 4
01-517 Warszawa

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo wysłać poniższe oświadczenie podpisane przez opiekunów:

Wyrażam zgodę na wstąpienie mojej córki/mojego syna ……………… do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek.

Po odnotowaniu wpłaty składek Zarząd wydaje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek i przesyła ją mailowo (lub listownie). Wraz z decyzją otrzymasz dostęp do forum.

Składki liczymy od miesiąca dołączenia.

Osoby, które chcą otrzymać legitymację członkowską, powinny przesłać elektronicznie zdjęcie legitymacyjne i wpłacić dodatkowo 10 zł jako koszt wyrobienia i przesyłki legitymacji. W tytule przelewu należy wpisać „na legitymację”.