[*] MINNIE – (Wirtualne adopcje) – odeszła 01.2022


Nasza Malutka Minie pięknie prezentuje swoje wdzięki w Nadarzynie 6.04.2018 – nie tylko zachęca do objęcia jej Wirtualną Opieką ale także dzielnie zbiera do puszki.

W 2017 roku pod skrzydła Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek trafiła malutka, przestraszona fretka. Minnie, bo tak się teraz nazywa trafiła do nas ze świerzbem w uszkach, rują i co się potem okazało krzywym kręgosłupem i dwiema krótszymi łapkami. Nie wiadomo czy Minnie taka już się urodziła, czy może spowodowane było przez człowieka.
Wyniki zdjęcia rtg: skolioza prawostronna kręgosłupa piersiowego z zatarciem szpar międzykręgowych Th8-Th11. Nieznaczne zniekształcenie żeber obu stron. Oś długa kości udowej lewej złamana, wygięta. W widocznym fragmencie – analogiczne zmiany w kk. Przedramienia, najprawdopodobniej lewego. W widocznym fragmencie klatki piersiowej: sylwetka serca zaokrąglona, nieznacznie poszerzenie płatowych naczyń płucnych. Liczne nacieczenia płatów przeponowych płuc (zaburzenie krążenia)
Minnie raz na pół roku potrzebuje badań echa serca, ponieważ skrzywienie ma duży wpływ na serduszko. Raz na rok potrzeba również zdjęć rtg czy skrzywienie nie postępuje.