Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek

jest organizacją pozarządową, która zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom w potrzebie i upowszechnianiem wiedzy na temat prawidłowej opieki nad fretkami. Pracujemy pro bono w oparciu o wolontariat członków organizacji.

Działamy intensywnie na polu prowadzenia adopcji fretek, zapewniając im troskliwą opiekę w domach tymczasowych i znajdując nowych opiekunów.

Pomóż nam pomagać fretkom

Środki na leczenie oraz utrzymanie porzuconych i oddanych fretek pochodzą przede wszystkim z darowizn osób, którym ich los nie jest obojętny.

Pomóż nam pomagać fretkom. Liczy się każda wpłata.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
Nr konta (wpłaty krajowe): 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001
Nr konta (wpłaty zagraniczne): IBAN PL 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001
SWIFT VOWAPLP1

1% dla fretek

W tym roku istnieje możliwość przekazania 1% podatku dla pokrzywdzonych przez los fretek. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek nadal współpracuje ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP), który ma status Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionej do otrzymywania pieniędzy z podatków. Dzięki uprzejmości ZLOP 1% podatku przekazany na konto ZLOP z dopiskiem „DLA FRETEK” trafi do naszego Stowarzyszenia.

Jeśli wypełniasz PIT za pomocą programu:
W odpowiednim miejscu trzeba wybrać OPP:
"Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych"
Numer KRS: 0000169865
z dopiskiem (cel szczegółowy): DLA FRETEK

Jeśli wypełniasz PIT ręcznie:
W części "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" trzeba wpisać: 0000169865
W polu "Wnioskowana kwota" trzeba wpisać kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE":
W polu "Cel szczegółowy 1%" wpisujemy "DLA FRETEK".