Bezdomność Fretek w Warszawie

Od kilku lat współpracujemy z Urzędem M.St. Warszawy. Realizujemy zadanie " Opieka nad bezdomnymi fretkami
i zapobieganie bezdomności fretek" w Warszawie.
W 2018 r. otrzymaliśmy dotację z Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 16.200 zł na ten cel.
To wielka pomoc dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek. Serdecznie dziękujemy.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek

jest organizacją pozarządową, która zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom w potrzebie i upowszechnianiem wiedzy na temat prawidłowej opieki nad fretkami. Pracujemy pro bono w oparciu o wolontariat członków organizacji.

Działamy intensywnie na polu prowadzenia adopcji fretek, zapewniając im troskliwą opiekę w domach tymczasowych i znajdując nowych opiekunów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek otrzymało status OPP

Z radością informujemy, że 25.10.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Oznacza to szczególne uprawnienia, ale i szczególne obowiązki. Celem utworzenia kategorii OPP było "stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania".

Pomóż nam pomagać fretkom

Środki na leczenie oraz utrzymanie porzuconych i oddanych fretek pochodzą przede wszystkim z darowizn osób, którym ich los nie jest obojętny.

Pomóż nam pomagać fretkom. Liczy się każda wpłata.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
Nr konta (wpłaty krajowe): 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001
Nr konta (wpłaty zagraniczne): IBAN PL 50 2130 0004 2001 0489 5207 0001
SWIFT VOWAPLP1

1% dla fretek

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku pokrzywdzonym przez los fretkom. W 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionej do otrzymywania pieniędzy z podatków. 

Jeśli wypełniasz PIT za pomocą programu:
W odpowiednim miejscu trzeba wybrać OPP:
"Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek"
Numer KRS: 0000332718

Jeśli wypełniasz PIT ręcznie:
W części "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" trzeba wpisać: 0000332718
W polu "Wnioskowana kwota" trzeba wpisać kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.